ECOtrend » Novinky

Novinky

ECO trend se podílí na posuzování životního cyklu a uhlíkové stopy pro Škoda Auto

ECO trend se podílí na posuzování životního cyklu a uhlíkové stopy pro Škoda Auto

úterý, 21. září 2021 | Náš tým zajišťoval pro Škodu Auto a její novinku – Enyaq IV – v roce 2021 kritické přezkoumání studie životního cyklu tohoto elektromobilu. Z ní pak vyplynuly údaje o uhlíkové stopě, které jsme ověřili. Studie posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) je kromě dokladování parametrů pro stanovení uhlíkové stopy vhodná také pro porovnávání různých produktů nebo technologií, zamýšlených i realizovaných změn ve výrobě, pro plánování systémů environmentálního managementu (EMS) apod.

 

Nástroj pro marketing i management – EPD

Nástroj pro marketing i management – EPD

pondělí, 17. prosince 2018 | Environmentální prohlášení produktu (Environmental Product Declaration – EPD) se stává standardem produktové certifikace a marketingové komunikace především ve stavebnictví, ale nejen tam. EPD je environmentálním „životopisem“ produktu, který stále častěji vyžadují odběratelé na západoevropském trhu. Není tedy pouze ekoznačkou, ale souborem informací, které slouží k propagaci užitných vlastností produktů a jsou zároveň využitelné k řízení environmentálních aspektů výrobních i navazujících procesů (např. staveb).

 

Nové možnosti veřejných zakázek v oblasti ŽP

Nové možnosti veřejných zakázek v oblasti ŽP

pátek, 21. října 2016 | Nový zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje mnohem více využívat parametry z oblasti životního prostředí i při kvalifikaci uchazečů a hodnocení nabídek. Zajímavé je především posuzování životního cyklu, kde je základem metoda LCA, resp. certifikace výstupů LCA formou Environmentálního prohlášení o produktu (EPD). Ale jsou zde i další možnosti jako sledování konkrétních dopadů na životní prostředí (například na ovzduší, vodní zdroje, míra produkce odpadů atd.) či vyloučení nabídky v případě, že by mohlo dojít k porušení předpisů upravujících životní prostředí.

 

GAS2DRIVE - vyrobte a spotřebujte si své vlastní palivo

GAS2DRIVE - vyrobte a spotřebujte si své vlastní palivo

čtvrtek, 13. října 2016 | Jednotka GAS2DRIVE je zařízení pro výrobu biometanu z bioplynu, který je vhodný např. pro pohon vozidel. Je ideální pro využití pro vozový park na farmách, skládkách či úpravnách vod, kde je k dispozici zdroj bioplynu.

 

Dokončili jsme dvě studie pro MŽP

Dokončili jsme dvě studie pro MŽP

pondělí, 30. listopadu 2015 | ECO trend dokončil dvě studie pro Ministerstvo životního prostředí - „Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů“ a „Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod“.

 

ECO trend s.r.o. je koordinátorem mezinárodního výzkumného projektu FP7

ECO trend s.r.o. je koordinátorem mezinárodního výzkumného projektu FP7

úterý, 30. července 2013 | ECO trend s.r.o. uspěl jako koordinátor mezinárodního výzkumného projektu MFC4Sludge v konkurenci několika stovek dalších záměrů v rámci 7. rámcové programu pro vědu a výzkum. Spolu s dalšími šesti partnery z Izraele, Španělska, Portugalska a Německa se bude v následujících 24 měsících zabývat vývojem slibné technologie pro efektivnější nakládání s odpadními vodami.

 

Projekt LCA plus byl podpořen z OPPI

Projekt LCA plus byl podpořen z OPPI

úterý, 7. srpna 2012 | Společnost ECO trend s.r.o. zahajuje realizaci projektu LCA plus (4.1 IN04/841), jehož cílem je zásadní zjednodušení procesu LCA a následné certifikace EPD, stejně jako zjednodušení výstupů a velmi výrazné snížení náročnosti posuzování vzniklých dokumentů ze strany manažerů společností nakupujících produkty s tímto certifikátem.

 
 

CNG plus