ECOtrend » Novinky » Dokončili jsme dvě studie pro MŽP

Dokončili jsme dvě studie pro MŽP

mzp_2

ECO trend dokončil dvě studie pro Ministerstvo životního prostředí - „Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů“ a „Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod“.

Obě jsou zaměřené na zlepšení legislativního prostředí, prosazení nejlepších dostupných technologií a dobré praxe a mají ukázat vhodné směry podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

CNG plus