ECOtrend » Výzkum a vývoj - projekty

ECO trend Research Centre

Společnost ECO trend Research centre s.r.o. (ET RC) byla založena jako dceřiná společnost ECO trendu s.r.o. s cílem věnovat se výzkumu, vývoji a inovacím především v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, dále expertní a poradenské činnosti či vzdělávání a osvětě.

ECO trend Research Centre aktivně spolupracuje s mezinárodní sítí Enterprise Europe Network, která podporuje transfer technologií mezi všemi členskými státy EU a dalšími spolupracujícími zeměmi (Rusko, Čína, Čile a USA, Izrael). Pracuje s denně aktualizovanou databází obsahující téměř 5 000 technologických novinek z nejrůznějších oborů.

 

Výzkum a vývoj - projekty

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky

Prioritním cílem projektu je definovat a ověřit kroky k přechodu obcí na cirkulární ekonomiku (oběhové hospodářství), a to v různých skupinách dle počtu obyvatel a dalších specifických aspektů.

více
 

Využití systému RSA v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit

Hlavním naplněným specifickým cílem je vypracovat a zavést nové postupy a metody pro analýzu a vyhodnocení sociálních, ekonomických problémů (přírodní zdroje, OZE, infrastruktura) a jejich dopadů na udržitelný rozvoj...

více
 

Klima a krajina: Water - Energy Nexus

Účelem projektu je využití obnovitelné energetiky v lokálních a regionálních řešeních pro nakládání s vodami a udržením vody v krajině s důrazem na efektivitu vzhledem k přírodním a technickým podmínkám v místě....

více
 

Hodnocení ekonomických dopadů v rámci systému Regional Sources Assessment

Záměr navazuje na řešení projektu Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources spolufinancovaného z programu LIFE+ a zaměřeného na vznik interaktivní mapy obnovitelných zdrojů. Tímto...

více
 

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie bez veřejné podpory

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel...

více
 

Optimalizace použití digestátu na zemědělskou půdu

Řešením projektu a zavedením jeho výsledků do praxe budou získány nové poznatky v oblasti tvorby životního prostředí týkající se aktuální problematiky využití výstupní suroviny ze zemědělských bioplynových stanic -...

více
 
 

Ostatní projekty

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování...

 

 

 

CNG plus