ECOtrend » O nás

O nás

Cíle

Skupina ECO trend působí na českém trhu od počátku devadesátých let dvacátého století a jejími hlavními cíli a zájmy jsou:

a) v oblasti ekologie, dopravy a energetiky

 • Environmental management – komplexní ekologické služby
 • Obnovitelné zdroje energie (zejména malé vodní a větrné elektrárny, bioplyn, biometan, případně větrná energie) a energetické úspory
 • Udržitelná doprava (CNG a elektromobilita)
 • Cirkulární ekonomika, recyklace a využití odpadů, systémy sběru a třídění odpadů
 • Životní cyklus výrobků (LCA) a Environmentální deklarace o produktu (EPD)

b) v oblasti administrativy a poradenství

 • Projektový management (tvorba a administrace projektů)
 • Financování potřeb měst a obcí prostřednictvím komunálních dluhopisů
 • Podpora inovací a inovačního podnikání
 • Poradenství a další služby pro kraje, města, obce, investory a společnosti, včetně pomoci při zakládání společností, jejich managementu a administraci

Vysoce specializovaní experti jsou připraveni najít řešení problémů a výzev v oblasti financí, zelené energie, dopravy a environmentálních technologických systémů.

Historie

Společnost ECO trend s.r.o. byla založena již v roce 1993. Zpočátku ji tvořil úzký kroužek spolupracovníků na zpracování ekologických studií a analýz způsobu financování ekologických projektů především pro MŽP a SFŽP. Rok 1996 je pro společnost přelomový - rozšiřuje svoje aktivity o komplexní služby z oblasti environmentálního managementu formou outsoursingu. Prvním zákazníkem se stává Jihočeská energetika, a.s., která zároveň do společnosti vstupuje i kapitálově. V roce 1997 vzniká pracoviště v Českých Budějovicích, které mimo jiné v letech 1997 až 2000 realizuje ekologické audity v řadě významných společností (JČE, JČP, Teplárna Tábor, ČEPS a.s. atd.).

Postupně přibývají další zákazníci a rozšiřuje se i stále kvalitnější tým zaměstnanců, otvírá se brněnská pobočka. Realizovány jsou významné koncepční a výzkumné projekty v oblasti odpadů. Společnost přechází do struktury E.ON v ČR, následně pak do rukou jednatele, Ing. Jana Matějky, který ji vlastní a řídí dosud.

V srpnu 2009 byla založena dceřiná společnost ECO trend Research centre s.r.o. (ET RC). Jejím primárním cílem je věnovat se výzkumu, vývoji a inovacím především v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, dále expertní a poradenské činnosti či vzdělávání a osvětě. Následovaly další dceřiné či spřízněné společnosti ET biogas s.r.o. (biometan a CNG v dopravě), 1 bp.cz s.r.o. (bioplyn a biometan).

Strategie

Péče o životní prostředí, ale také o administrativní náležitosti a procesy na profesionální úrovni, komplexní služby a maximální přidaná hodnota provázejí ECO trend s.r.o. po celou dobu existence. Hlavním pilířem strategie společnosti je obsáhnout po stránce odborné všechny ekologické a spřízněné obory, získávat aktuální informace ze všech zdrojů od legislativy přes podnikatelské a komunální prostředí až po vlastní výzkum a poskytovat je dále klientům i široké veřejnosti.

Vzhledem ke složení týmu expertů, portfoliu projektů i dlouholetým zkušenostem může ECO trend s.r.o. úspěšně působit v širokém spektru - od koncepční práce, přes ekologickou byrokracii, projektový management, administrativu veřejných zakázek, výzkum a vývoj, marketing a komunikaci až po osvětu a vzdělávání. 

Aktuální strategii je možno shrnout do tří základních cílů:

 • špičkové služby založené na objektivních a aktuálních informacích
 • spokojený klient ve všech oblastech dotýkajících se ekologie
 • prospěch z činnosti pro životní prostředí a také pro občany
 

CNG plus