ECOtrend » Služby

Služby

V rámci našich podnikatelských aktivit nabízíme služby zejména obcím a podnikatelským subjektům. Postupně rozšiřujeme nabídku také pro fyzické osoby.

Zaměřujeme se zejména na následující oblasti:

Ekologie a energetika

Nabízíme bohatý servis pro podnikatele a veřejnou správu v oblasti ekologie a energetiky (strategie, vzdělávání, osvěta v oblasti odpadů, obnovitelných zdrojů energie a cirkulární ekonomiky obecně, systémová řešení, efektivita, udržitelná doprava havarijní plány, provozní řády, ekologická administrativa).

Více informací

Výzkum a vývoj, projekty, účetnictví a financování

Dlouhodobě se zaměřujeme na výzkum, vývoj a inovace, včetně iniciace, realizace a řízení projektů VaVaI, stejně jako přeshraničních či dalších projektů osvěty a vzdělávání. Jsme schopni zajistit expertní služby, výkaznictví, účetnictví projektů i celých firem i podklady pro environmentální parametry veřejných zakázek. Zajistíme také financování záměrů municipalit.

Více informací

Certifikace - LCA plus

Významná částí portfolia našich služeb spočívá v poradenství týkající se zavádění moderních ekologických certifikací včetně LCA (Life Cycle Assessment) a EPD (Environmental Product Declaration).

Více informací

PR a marketing

Řešíte ekologický spor? Plánujete zlepšit svou image? Chcete poukázat na příznivý environmentální aspekt Vašich produktů a služeb? Specializujeme se na PR a marketing v oblasti ekologie a umíme moderovat a facilitovat ekologické spory.

Více informací

 

 

 

CNG plus