ECOtrend » Novinky » Nová legislativa a povinnosti pro podniky v ČR

Nová legislativa a povinnosti pro podniky v ČR

10621-Size visual Website (11)

Evropská komise vydala v červenci 2023 finální znění prvního souboru závazných pravidel nefinančního reportingu, tzv. Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Tyto standardy konkretizují obsah a strukturu zveřejňování informací o udržitelnosti, které budou muset dotčené společnosti reportovat na základě směrnice o nefinančním reportingu (CSRD).

Povinnost se bude vztahovat nejprve na velké podniky (subjekty veřejného zájmu uvedeny v § 1a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví), které podléhaly směrnici o nefinančním reportingu (NFRD) a měly více než 500 zaměstnanců. Závazná je (pro účetní období začínající 1. ledna 2024 nebo později) od 1. ledna 2024.

Ostatní velké podniky a postupně i střední a menší podniky budou muset reportovat podle směrnice CSRD a ESRS standardů až pro účetní období začínající 1. 1. 2025 nebo později, přičemž existují doporučená kritéria pro dobrovolný reporting, který je možné zavést již nyní.

Stávající ESG popisné reporty se tak stávají minulostí a postupně budou i na úrovni středních a menších podniků nahrazeny CSRD reportingem, jenž bude vyžadovat sledování definovaných parametrů v čase a hodnocení jejich vývoje. Z tohoto důvodu je velmi vhodné, aby i střední a menší podniky začaly s předstihem zavádět systémy sledování a hodnocení parametrů v oblasti environmentální, sociální i governance. Dobrovolné přistoupení k CSRD reportingu navíc zpřístupní lepší financování podniku ať už ze strany bank, investorů či státu (veřejná podpora).

Tým ECO trendu a spolupracující advokátní kanceláře KLB Legal Vám je připraven v této oblasti profesionálně pomoci, a to formou

  • úvodního auditu, zjištění podmínek, aktuálního stavu a možných zdrojů dat
  • stanovením souboru sledovaných parametrů pro nefinanční reporting (ESRS/CSRD)
  • nastavením systému pro sběr a vyhodnocování dat pro sledované parametry
  • vytvořením struktury reportu, procesů reportingu i tvorbou vlastního reportu
  • komunikací nefinančního reportingu s finančními institucemi či zákazníky

Kontakt:

Ing. Jan Maňhal – manhal@ecotrend.cz, tel. 724 614 559

 
 

CNG plus