ECOtrend » Novinky » Nástroj pro marketing i management – EPD

Nástroj pro marketing i management – EPD

EPD

Environmentální prohlášení produktu (Environmental Product Declaration – EPD) se stává standardem produktové certifikace a marketingové komunikace především ve stavebnictví, ale nejen tam. EPD je environmentálním „životopisem“ produktu, který stále častěji vyžadují odběratelé na západoevropském trhu. Není tedy pouze ekoznačkou, ale souborem informací, které slouží k propagaci užitných vlastností produktů a jsou zároveň využitelné k řízení environmentálních aspektů výrobních i navazujících procesů (např. staveb).

V uplynulém roce jsme zpracovali EPD, včetně podkladové studie Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment) pro cihly Porotherm společnosti Wienerberger a fasádní panely ruské společnosti Bildex. Zkušenosti máme již od roku 2008. Během uplynulých let jsme zpracovali desítky EPD, mimo jiné pro produkty společností Rockwool, Saint Gobain divize Weber a divize Rigips. Samotná studie LCA je využitelná pro porovnávání různých produktů nebo technologií, zamýšlených i realizovaných změn ve výrobě, pro plánování systémů environmentálního managementu (EMS) apod. 

Ke zpracování podkladové studie LCA používáme speciální program SimaPro 8, který je světově nejrozšířenějším LCA SW. Proces tvorby a výstupy LCA a EPD jsou standardizovány celosvětově platnými normami ISO 14040, 14044 a 14025. Platnost certifikátu EPD je proto nejen pro Českou republiku, ale i pro ostatní země EU, resp. světa.

Nabízíme zpracování a pomoc s ověřením LCA a EPD. Dlouhodobě spolupracujeme s autorizovaným subjektem VÚPS - certifikační společnost, který zajišťuje nezávislé ověření správnosti EPD.

 

 

CNG plus