ECOtrend » Novinky » GAS2DRIVE - vyrobte a spotřebujte si své vlastní p

GAS2DRIVE - vyrobte a spotřebujte si své vlastní palivo

Gas2Drive

Jednotka GAS2DRIVE je zařízení pro výrobu biometanu z bioplynu, který je vhodný např. pro pohon vozidel. Je ideální pro využití pro vozový park na farmách, skládkách či úpravnách vod, kde je k dispozici zdroj bioplynu.

Zařízení o kompaktní velikost 3 x 4 m, s připojením ke stávající výrobě bioplynu a bez nutnosti změny stávajících postupů využívá 45 m3/h surového bioplynu / skládkového plynu k produkci biometanu o kvalitě min. 95% CH4..

V rámci procesu odstraňuje CO2, H2S, H2O, apod., odpadní plyn je odváděn bez ztrát do toku bioplynu. Jednotka dále obsahuje membránové moduly a kompresory s kapacitou zásobníku plynu 2560 l. Elektrický příkon zařízení je 18 kW/h.

Jednotka GAS2DRIVE je předmětem ochrany duševního vlastnictví.

 

 
 

CNG plus