ECOtrend » CSRD / EPD

CSRD / EPD

ESG – nefinanční reporting – směrnice CSRD, standardy ESRS, taxonomie

Evropská komise vydala v červenci 2023 finální znění prvního souboru závazných pravidel nefinančního reportingu, tzv. Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Tyto standardy konkretizují obsah a...

více
 

Certifikace – LCA, EPD, ekoznačení

Nabízíme zpracování studií posuzování životního cyklu (LCA) pro produkty a služby, přizpůsobené vašim specifickým potřebám. Tyto studie mohou sloužit k vytvoření environmentálního prohlášení o produktu (EPD), zajištění...

více
 
 
 

CNG plus