ECOtrend » Novinky » Projekt LCA plus byl podpořen z OPPI

Projekt LCA plus byl podpořen z OPPI

oppi

Společnost ECO trend s.r.o. zahajuje realizaci projektu LCA plus (4.1 IN04/841), jehož cílem je zásadní zjednodušení procesu LCA a následné certifikace EPD, stejně jako zjednodušení výstupů a velmi výrazné snížení náročnosti posuzování vzniklých dokumentů ze strany manažerů společností nakupujících produkty s tímto certifikátem.

Období realizace projektu: 1.4. 2012 - 30.9. 2014

Cílem inovačního projektu LCA plus je zásadní zjednodušení procesu LCA a následné certifikace EPD, stejně jako zjednodušení výstupů a velmi výrazné snížení náročnosti posuzování vzniklých dokumentů ze strany manažerů společností nakupujících produkty s tímto certifikátem, včetně objektivizace (usnadnění business-to-business komunikace a zrychlení rozhodovacích procesů). Tím bude velmi rozšířen trh pro LCA a certifikaci EPD.

Dílčí cíle projektu

Inovace procesu tvorby LCA

Dílčím nástrojem je elektronický formulář inventarizační analýzy včetně návodu k použití (dílčí nástroj). Elektronický formulář s exportem výsledků v běžném SW tabulkovém rozhraní (.xls) umožní producentům samostatné zpracování inventarizační analýzy. Účelem tohoto nástroje je úspora procesních nákladů a zapojení odpovědného zaměstnance producenta do kvantifikace vnitropodnikových procesů. Součástí výsledku bude manuál k použití. Vyplněný formulář bude přímo využitelný jako vstup do naprosté většiny LCA SW. Expert LCA následně provede hodnocení dopadů a interpretaci výsledků.

Přehledné výstupy LCA – inovovaný produkt

Univerzální zjednodušená forma výsledků LCA bude zajištěna aplikací, která automaticky shrne na 1 list formátu A4 hlavní výsledky studie LCA pro jejich transparentní a jednoduchou prezentaci partnerům producenta. Úplná studie LCA bude vždy paralelně k dispozici. Obsahem dokumentu budou tabulky nezanedbatelných vstupů a výstupů pro jednotlivé fáze životního cyklu produktu.

Doplňkem pak bude databáze výsledků LCA s automatizovaným porovnáváním produktů, do níž bude možné zadávat hlavní výsledky studie LCA. Součástí databáze bude aplikace, která anonymně porovná výsledky již zadaných produktů se shodnou funkční jednotkou. Databáze bude využitelná vnitropodnikově (pro řízení materiálové a energetické efektivity výrobních procesů) i externě (komunikace B2B).

Jednoduchá vizualizace EPD – inovovaný produkt

Zjednodušená forma výsledků LCA je technickým dokumentem obsahujícím kvantifikované údaje. Zjednodušená forma EPD je určena širokému rozsahu potenciálních zájemců. Přínosem aplikace bude vizualizace hlavních výsledků EPD doplněná o výsledky porovnání s produkty se shodnou funkcí, zařazené do stejné kategorie dle PCR. Předpokladem je následné zahrnutí tohoto výsledku do Národního programu environmentálního značení. Tato vizualizace bude základem pro marketingovou komunikaci klientů s využitím LCA/EPD.

 

CNG plus