ECOtrend » Novinky » ECO trend s.r.o. je koordinátorem mezinárodního vý

ECO trend s.r.o. je koordinátorem mezinárodního výzkumného projektu FP7

FP7-gen-RGB

ECO trend s.r.o. uspěl jako koordinátor mezinárodního výzkumného projektu MFC4Sludge v konkurenci několika stovek dalších záměrů v rámci 7. rámcové programu pro vědu a výzkum. Spolu s dalšími šesti partnery z Izraele, Španělska, Portugalska a Německa se bude v následujících 24 měsících zabývat vývojem slibné technologie pro efektivnější nakládání s odpadními vodami.

Výzkumný projekt MFC4Sludge (Microbial fuel cell technologies for combined wastewater sludge treatment and energy production) je zaměřen na vývoj vysoce inovativního řešení spočívajícího v navázání tzv. mikrobiálních palivových článků na proces anaerobní digesce za účelem energetického využití odpadních vod. Více informací

Webové stránky projektu

 

CNG plus