ECOtrend » Projekty » Projekty

Projekty

CSRD Self-monitoring malých a středních podniků

Cílem projektu je vytvořit prostředí maximální samostatnosti malých a středních podniků v oblasti naplnění evropské směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování nebo vlastní...

více
 

Taxonomie - klasifikační systém hodnocení udržitelnosti zemědělství

Cı́lem projektu je přı́prava vhodného prostředı́ pro zavedenı́ chystaných požadavků EU na hodnocenı́ udržitelnosti hospodařenı́ v resortu zemědělstvı́ a lesnictvı́, resp. vytvořenı́ klasifikačnı́ho systému...

více
 

Klima a krajina: Water - Energy Nexus

Účelem projektu je využití obnovitelné energetiky v lokálních a regionálních řešeních pro nakládání s vodami a udržením vody v krajině s důrazem na efektivitu vzhledem k přírodním a technickým podmínkám v místě....

více
 

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky

Prioritním cílem projektu je definovat a ověřit kroky k přechodu obcí na cirkulární ekonomiku (oběhové hospodářství), a to v různých skupinách dle počtu obyvatel a dalších specifických aspektů.

více
 

Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití OZE

Cílem navrhovaného projektu je vývoj nástroje a vhodných metod pro zohlednění ekonomických aspektů v rámci strategických a rozhodovacích procesů především veřejné správy na národní i regionální úrovni vedoucí k...

více
 
 
 

CNG plus