ECOtrend » Projekty » Projekty » Klima a krajina: Water - Energy Nexus

Klima a krajina: Water - Energy Nexus

Účelem projektu je využití obnovitelné energetiky v lokálních a regionálních řešeních pro nakládání s vodami a udržením vody v krajině s důrazem na efektivitu vzhledem k přírodním a technickým podmínkám v místě.

Cílem pak je na základě i) zpracované metodiky zlepšení vodní bilance a efektivního využití energie za pomoci soustav malých obnovitelných zdrojů energie (OZE) a přebytků ze stávajících technologií (včetně katalogu vhodných řešení) a ii) získaných dat navrhnout a implementovat nový softwarový model (jako součást IS RESTEP), který uživateli nabídne pro vybrané území a) bilanci vody, b) opatření pro její možné zlepšení a c) vhodné lokality pro umístění malých systémů OZE pro podporu nakládání s vodou v zemědělství a lesnictví, stejně jako pro akumulaci a rekuperaci energie.

Řešitelé projektu:

  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • ECO trend Research centre s.r.o.
  • Období realizace: 09/2020 - 12/2023
  • Identifikační kód: TK03010098
  • Dotační program: TAČR - Théta
  • Rozpočet: 10,4 mil. Kč

Výstupy projektu:

 

CNG plus