ECOtrend » Projekty » Projekty » Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích p

Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití OZE

Cílem navrhovaného projektu je vývoj nástroje a vhodných metod pro zohlednění ekonomických aspektů v rámci strategických a rozhodovacích procesů především veřejné správy na národní i regionální úrovni vedoucí k udržitelnému energetickému využití zemědělské biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy.

V rámci řešení projektu bude navržena a testována metodika zohlednění vybraných ekonomických aspektu (nákladů, výnosů, externalit, ekosystémových služeb, apod.) v rozhodovacích procesech veřejné správy na různých úrovních ve vztahu k energetickému využití biomasy. Nástrojem pro vyhodnocení různých scénářů z pohledu uvedených aspektů bude Modul EKONOMIKA, který významně rozšíří funkcionalitu již v současnosti dostupného IS RESTEP (Interaktivní mapa OZE).

Další informace o projektu:

  • Úplný název projektu: "Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy"
  • Číslo projektu: QK1710307
  • Program: QK - Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ
  • Příjemce projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Spolupříjemce projektu: ECO trend s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zemědělské ekonomiky a informací
  • Celkové náklady projektu: 11 629 tis. Kč
  • Doba řešení projektu: 02/2017 - 12/2020

Výstupy projektu:

 

 

CNG plus