ECOtrend » Projekty » Projekty » CSRD Self-monitoring malých a středních podniků

CSRD Self-monitoring malých a středních podniků

Cílem projektu je vytvořit prostředí maximální samostatnosti malých a středních podniků v oblasti naplnění evropské směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování nebo vlastní iniciativy v této oblasti, a to se zaměřením primárně na snížení emisí skleníkových plynů, ale zajišťující také ostatní sféry upravené uvedenou směrnicí.

Cíl bude naplněn vytvořením uživatelsky srozumitelného a dostupného softwaru s doprovodným metodickým materiálem vycházejícím z požadavků Evropské unie na snižování emisí skleníkových plynů a obecně nefinanční reporting podniků. Součástí projektu je implementace požadavků evropského práva. S implementací do praxe projekt počítá v roce 2026, který bude přelomovým z pohledu rozšíření požadavků směrnice právě i na menší podniky.

  • Hlavní příjemce: ECO trend Research centre s.r.o.
  • Spoluřešitel: KLB Legal, s.r.o.
  • Doba realizace: 4/2024 - 06/2026
  • Cekové náklady projektu: 4 962 tis. Kč

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Tento projekt byl financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

 

 

CNG plus