ECOtrend » Výzkum a vývoj - projekty » Optimalizace použití digestátu na zemědělskou půdu

Optimalizace použití digestátu na zemědělskou půdu

Řešením projektu a zavedením jeho výsledků do praxe budou získány nové poznatky v oblasti tvorby životního prostředí týkající se aktuální problematiky využití výstupní suroviny ze zemědělských bioplynových stanic - digestátu. Zavedení výsledků do praxe bude mít ekomonický i ekologický přínos. Dopad aplikace digestátu ve vztahu k efektivitě využití živin pro tvorbu výnosu a ochraně půdy a vody nebyl doposud komplexně a dlouhodobě zkoumán. Výsledků bude dosaženo účinnou spoluprací výzkumných organizací a podniků. ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2016

Specifické cíle projektu budou naplněny tím, že projekt bude zaměřen na zajištění maximální efektivity využití živin pro tvorbu výnosu, která ve svém důsledku omezí riziko vyplavení živin do vody. Zároveň dojde i k vyloučení nebezpečí přechodu nadlimitních hodnot rizikových prvků z digestátu do půdy a vody. K naplnění specifických cílů projektu přispějí optimální rozvržení dávek a doby aplikace digestátu a vhodná agrotechnická opatření.

Další informace o projektu:

  • Úplný název projektu: "Optimalizace použití digestátu na zemědělskou půdu ve vztahu k efektivnímu využití živin a ochraně půdy a vody"
  • Číslo projektu: TA03020202
  • Program: Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, ALFA - 3. výzva
  • Příjemce projektu: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Spolupříjemce projektu: ECO trend Research centre s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s., Zemědělské obchodní družstvo Kámen
  • Celkové náklady projektu: 20 446 tis. Kč
  • Doba řešení projektu: 01/2013 - 12/2016

Výstupy projektu:

 

           

 

CNG plus