ECOtrend » Projekty » Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu

Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu

Cílem projektu je získání funkčního vzorku a následně užitného vzoru malého zařízení, které je schopno efektivně čistit bioplyn jako palivo pro pohon zemědělské, manipulační a dopravní techniky.

Výsledkem projektu bude jednoznačné posouzení technologických principů čištění bioplynu na biometan z hlediska možností: - miniaturizace, - zjednodušení a efektivity, - ekonomiky. Přitom bude posouzena také optimální míra čištění bioplynu pro pohon zemědělské a dopravní techniky tak, aby byla zachována přiměřená účinnost motorů, minimalizováno poškození motoru, potřeba jeho údržby, spotřeba biopaliva a nutnost spotřebovávat zároveň běžné palivo (naftu) a jeho spotřebu.

Takové výstupy jednoznačně určí alespoň jeden technologický princip, na němž má být založen vývoj zařízení pro faremní produkci biomethanu (10 - 50 Nm3/h surového bioplynu), a to při snížených požadavcích na úroveň čištění.

Další informace o projektu:

  • Úplný název projektu: "Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu nahrazujícího fosilní paliva především v dopravě a zemědělství"
  • Číslo projektu: TA03020421
  • Program: Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, ALFA - 3. výzva
  • Příjemce projektu: ECO trend s.r.o.
  • Spolupříjemce projektu: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Celkové náklady projektu: 11 881 tis. Kč
  • Doba řešení projektu: 01/2013 - 12/2016

Projekt "Technologická jednotka pro omezenou lokální výrobu biometanu nahrazujícího fosilní paliva především v dopravě a zemědělství" je řešen s finanční podporou TA ČR. 

Výstupy projektu (průběžně doplňováno):

 

           

 

CNG plus