ECOtrend » Služby » Ekologie » Ekologie a energetika

Ekologie a energetika

Přehled našich služeb v oblasti ekologie a energetiky:

Pro podnikatele

 • Řešení materiálových a energetických nákladů na výrobky
 • Zařazení prvků cirkulární ekonomiky, ekodesign
 • Využití obnovitelných zdrojů energie a potenciál udržitelné dopravy
 • Ekologická administrativa a hot-line (podnikové ekologické poradenství)
 • Externí odpadový hospodář
 • Prevence – předběžný ekologický audit
 • Havarijní plány, provozní řády
 • Vnitropodnikové směrnice, příprava na zavedení ISO
 • Společenská odpovědnost firem

Pro kraje, města a obce

 • Zařazení cirkulární ekonomiky, obnovitelných zdrojů energie a udržitelné dopravy do procesů veřejné správy
 • Formulace a vyhodnocení environmentálních kritérií veřejných zakázek
 • Odpadový management (dozor nad svozovými firmami)
 • Studie proveditelnosti a projekty – technologie pro nakládání s odpady
 • Koncepční a strategické dokumenty
 • Plány odpadového hospodářství
 • Odborné expertízy
 

CNG plus