ECOtrend » Projekty » Realizované projekty » MFC4Sludge

MFC4Sludge

Výzkumný projekt MFC4Sludge (Microbial fuel cell technologies for combined wastewater sludge treatment and energy production) je zaměřen na vývoj vysoce inovativního řešení spočívajícího v navázání tzv. mikrobiálních palivových článků na proces anaerobní digesce za účelem energetického využití odpadních vod.

Technologie, jejiž vývoj je cílem této iniciativy zlepší environmentální stránku provozu čistíren odpadních vod a zároveň umožní výrobu energie pro pohon jejích provozních zařízení. Obecným cílem je tedy vyvinutí vhodné, ekonomicky efektivní a environmentálně příznivé altenativě ke stávajícím procesům nakládání s odpadními vodami. 

Webové stránky projektu - www.mfc4sludge.eu

Doba trvání projektu: 24 měsíců (od 1.8. 2013)
Číslo projektu: FP7-SME-2013-605893-MFC4sludge
Číslo grantové smlouvy: 605893
Program: 7. rámcový program (SP4 - Capacities, Research for SMEs)

Partneři projektu MFC4Sludge:

  • ECO trend s.r.o. (koordinátor) - Česká republika
  • Emefcy Ltd. - Izrael
  • Automação e controle industrial, Lda - Portugalsko
  • Fraunhofer-Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB - Německo
  • Acondicionamiento Tarrasense Associacion - Španělsko
  • Optimización orientada a la sostenibilidad S.L. - Španělsko
  • Gipuzkoako Urak, S.A. - Španělsko

 

        

 

CNG plus