ECOtrend » Služby » Ekologie » Ekologie

Ekologie

Přehled našich služeb v oblasti ekologie:

Pro podnikatele

 • Komplexní ekologický servis (outsourcing)
 • Hot-line (aktuální ekologické poradenství)
 • Externí odpadový hospodář
 • Prevence – předběžný ekologický audit
 • Školení zaměstnanců
 • Havarijní plány, provozní řády
 • Projekty environmentálních staveb a zařízení
 • Vnitropodnikové směrnice, příprava na zavedení ISO

Pro kraje, města a obce

 • Odpadový management (dozor nad svozovými firmami)
 • Studie proveditelnosti a projekty – technologie pro nakládání s odpady
 • Koncepční a strategické dokumenty
 • Plány odpadového hospodářství
 • Odborné expertízy
 

CNG plus