ECOtrend » Výzkum a vývoj, projekty, účetnictví a financování

Výzkum a vývoj, projekty, účetnictví a financování

V oblasti VaVaI, administrativy a financování nabízíme:

  • Iniciace, formulace a podání výzkumného či inovačního projektu
  • Spolupráce při realizaci projektů VaVaI
  • Partnerství v rámci projektů VaVaI, přeshraničních projektů a osvětových a vzdělávacích projektů
  • Řízení, administrace a výkaznictví projektů, řízení financí
  • Expertní služby pro projekty
  • Účetnictví firem a organizací, včetně neziskových
  • Financování záměrů municipalit (ve spolupráci s KLB legal)
  • Formulace a vyhodnocení environmentálních kritérií veřejných zakázek
 

CNG plus