ECOtrend » Projekty » Rozvoj obnovitelných zdrojů energie bez veřejné po

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie bez veřejné podpory

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Tento cíl je spolu se zvoleným specifickým cílem naplněn zavedením a využíváním nové metodiky v obcích, mezi místními obyvateli a podnikateli, čímž bude dosaženo rozšíření soběstačnosti na základě malých obnovitelných zdrojů, bude zvýšena kvalita života v obcích (zejména malých) a jejich konkurenceschopnost. Projekt pomůže splnit cíle dané Národním akčním plánem pro OZE bez vícenákladů státu, stejně jako řadu evropských směrnic a politik.

Hlavním záměrem projektu je vrátit původní smysl obnovitelným zdrojům energie – posílení lokální energetické soběstačnosti a samostatnosti, zvýšení energetické bezpečnosti a omezení emisí využíváním velkého množství velmi malých zdrojů.

Projekt vychází z komplexního přístupu Regional Sources Assessmentu (RSA), jenž je rozpracován v rámci evropského projektu ReStEP v podobě interaktivní mapy obnovitelných zdrojů energie. Ta slouží jako základ efektivní alokace a využití lokálních přírodních a druhotných zdrojů pro výrobu energií s možností zacílení až na katastry a půdní bloky.

Další informace o projektu:

  • Úplný název projektu: "Rozvoj obnovitelných zdrojů energie bez veřejné podpory"
  • Číslo projektu: TD020217
  • Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“ 
  • Příjemce projektu: ECO trend Research centre s.r.o.
  • Spolupříjemce projektu: AgEnDa o.s.
  • Celkové náklady projektu: 3 672 tis. Kč
  • Doba řešení projektu: 01/2014 - 12/2015

Projekt "Využití systému RSA v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit" byl podpořen programem OMEGA v rámci Technologické agentury ČR

Výstupy projektu:

 

           

 

 

CNG plus