ECOtrend » Projekty » Realizované projekty » Výzkum a sledování nebezpečných složek v komunální

Výzkum a sledování nebezpečných složek v komunálním odpadu

Hlavním cílem projektu je zmapovat materiálové toky komunálních odpadů kategorie nebezpečný odpad v podmínkách ČR, udělat prognózu budoucích trendů v oblasti vzniku těchto odpadů a nakládání s nimi, identifikovat možné nepříznivé dopady na životní prostředí a zdraví lidí a konečně identifikovat možnosti předcházení vzniku těchto odpadů a další nakládání s těmito druhy odpadu dle nejlepších dostupných technik a technologií.

Další informace o projektu:

  • Úplný název projektu: "Výzkum a sledování nebezpečných složek v komunálním odpadu"
  • Program: Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, BETA
  • Příjemce projektu: ECO trend s.r.o.
  • Celkové náklady projektu: 782 tis. Kč
  • Doba řešení projektu: 2013 - 2014

Výstupy:

           

 

CNG plus