ECOtrend » Projekty » Realizované projekty » Využití systému RSA v procesu územního a strategic

Využití systému RSA v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit

Hlavním naplněným specifickým cílem je vypracovat a zavést nové postupy a metody pro analýzu a vyhodnocení sociálních, ekonomických problémů (přírodní zdroje, OZE, infrastruktura) a jejich dopadů na udržitelný rozvoj společnosti.

Účelem projektu je docílit efektivního využití obnovitelných a dalších zdrojů, které tvoří jedno ze základních bohatství regionů. Překotným a neregulovaným rozvojem výstavby zejména obnovitelných zdrojů energie (nebo některých typů podniků) dochází často ke špatnému nakládání s místními zdroji, zbytečné konkurenci a neefektivitě jak z hlediska ekonomického, tak ekologického.

Zavedením systému RSA do strategického a územního plánování a schválením Strategie využití obnovitelných zdrojů příslušným zastupitelstvem budou dány limity a pravidla pro využívání místních zdrojů v podobě půdy, vody, slunce, větru, geotermální energie, odpadů, ale i infrastruktury pro podnikání. Důraz bude v koncepcích kladen na aplikaci nejlepších dostupných technologií, efektivitu využívání zdrojů a jeho pozitivní vliv primárně na hospodaření regionu / obce. Tím bude vytvořen zásadní předpoklad pro udržitelný rozvoj regionů a obcí. Zpětnou vazbou bude dopad na dotační politiku státu v oblasti OZE.

Projekt "Využití systému RSA v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit" byl podpořen programem OMEGA v rámci Technologické agentury ČR.

 

           

 

 

CNG plus