ECOtrend » Projekty » Realizované projekty » Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpa

Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu

Projekt se zabýval posouzením různých systémů třídění odpadu z hlediska jejich efektivity, tedy výtěžnosti a ekonomické náročnosti.

Kromě rešerše a přezkoumání stávajících systémů ve vybraných městech a obcích byla nastolena otázka, zda některé typy odpadů třídit podrobněji, resp. zcela nově, nebo naopak snížit počet typů sběrných nádob a separovat odpad centrálně. Posouzeny byly všechny varianty s důrazem na výši podílu celkově využitého odpadu (jako základní a limitující hledisko) a náklady na vytřídění jedné tuny daného odpadu (při splnění kritéria míry využití), při zdůraznění snižování dalších zdravotních a environmentálních rizik. 

Výstupem byl popis nejlepších dostupných technologií, metodika posuzování projektů a investic v oblasti třídění a sběru odpadu a také internetová aplikace - interaktivní databáze existujících systémů s doporučením BAT.

Realizováno v letech 2008 - 2010

 

CNG plus