ECOtrend » Projekty » Realizované projekty » Občan jako základní prvek zpětného odběru EEZ

Občan jako základní prvek zpětného odběru EEZ

Hlavním záměrem projektu je zvýšení procenta využívání zpětného odběru občany. Jako základní prostředek k tomuto cíli byly vybrány informační aktivity zvyšující kladný přístup občanů k otázkám životního prostředí a zejména nakládání s odpady.

Projekt poskytl prostřednictvím specializovaného cyklu školení zástupcům obecních úřadů možnosti získání širších a podrobnějších znalostí z problematiky zpětného odběru EEZ (elektrických a elektronických zařízení). Zároveň tyto zástupce naučil, jak nejlépe pracovat s občany, jaké benefity přinese zvýšení procenta zpětného odběru pro obec i pro celou společnost.

Realizováno v letech 2008 - 2010

 

CNG plus