ECOtrend » Aktuální projekty » Aktuální projekty

Aktuální projekty

Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití OZE

Cílem navrhovaného projektu je vývoj nástroje a vhodných metod pro zohlednění ekonomických aspektů v rámci strategických a rozhodovacích procesů především veřejné správy na národní i regionální úrovni vedoucí k...

více
 

Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů

Cílem projektu je zmapování podmínek pro využití čistírenských kalů. Zejména se jedná o objemy produkovaných kalů na jednotlivých čistírnách odpadních vod (ČOV), technologie jejich zpracování (stabilizace) na...

více
 
 
 

CNG plus